แชร์ด่วน! เบอร์สำคัญช่วง Covid ที่ทุกคนต้องมีอยู่ในโทรศัพท์

ช่วงนี้จำนวนผู้ติดเชื้อก็เพิ่มขึ้นทุกวันๆ จากที่เมื่อก่อนเป็นกลุ่มของคนที่เดินทางเข้ามาจากต่างประเทศ แต่เดี๋ยวนี้ความน่ากลัวคือทวีคูณ เพราะล่าสุดมีเคสผู้ติดเชื้อที่ไม่รู้ที่มาที่ไป ไม่ได้เดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง ไม่ได้สัมผัสกับบุคคลเสี่ยงใดๆ เรียกว่ามันชักจะใกล้ตัวกันเข้ามาทุกทีๆ นอกจากการที่ต้องเตรียมพร้อมป้องกันร่างกายให้ดีแล้ว การเตรียมข้อมูลให้พร้อม เมื่อถึงวันที่มีเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นก็เป็นอีกสิ่งที่สำคัญวันนี้ Health Addict เลยรวมลิสต์เบอร์โทรศัพท์ของหน่วยงานต่างๆ ที่คิดว่าสำคัญ และทุกคนควรต้องเมมฯ ไว้ในช่วงนี้ 

1422 กรมควบคุมโรค สอบถามเกี่ยวกับ COVID-19 หรือสงสัยว่าป่วย

1111 ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน ร้องเรียน/ร้องทุกข์เกี่ยวกับ COVID-19 

1668 กรมการแพทย์ ให้คำปรึกษาผู้ป่วย COVID-19

1669 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ แจ้งเหตุฉุกเฉินทั้งผู้ป่วยและผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ (สพฉ.)

1646 ศูนย์บริการแพทย์ฉุกเฉิน (ศูนย์เอราวัณ) แจ้งเหตุฉุกเฉินและอุบัติเหตุ

1648 องค์กรเภสัชกรรม สอบถามเรื่องยา

1506 สำนักงานประกันสังคม เช็คสิทธิประกันสังคม

1330 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เช็คสิทธิการรักษาพยาบาล

1323 กรมสุขภาพจิต ปรึกษาปัญหาสุขภาพจิต

1556 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

1569 กรมการค้าภายใน รับเรื่องร้องเรียนราคาสินค้า