ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร LAVITA สูตร S.K.VITT
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร LAVITA สูตร IMMU-5
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร LAVITA สูตร ACTIVA
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร LAVITA สูตร NITESENSE
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร LAVITA สูตร M-POW
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร LAVITA สูตร HIRA-D