Healthy Digest EP29 | ถอดรหัสคนชอบดูหนังเรื่องเดิมซ้ำๆ กับเหตุผลทางจิตวิทยา

Created date 13 SEP 2023

#health #podcast #พอดแคส นักจิตวิทยาอธิบายว่าการดูหนังเรื่องเดิมซ้ำๆ อาจสะท้อนสภาพจิตใจว่าลึกๆ แล้วเรากำลังโหยหาในสิ่งที่ ‘คาดการณ์ได้’ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่กำลังมีความวิตกกังวล

-->