ธีร์ ขันธวิทย์ | Illustrator เจ้าของคาร์แรคเตอร์ "ปู๊นปู๊น & รอก"

Created date 20 APR 2020

#ธีร์ ขันธวิทย์ #graphic designer #illustrator #ปู๊นปู๊น #รอก #ออกแบบคาร์แรคเตอร์ #character design คุยกับ ธีร์ ขันธวิทย์ Illustrator ผู้ให้กำเนิดตัวการ์ตูน "ปู๊นปู๊น & รอก" ที่อยากจะส่งต่อความน่ารักและต่อยอดจินตนาการให้กับเด็กๆ