Expert Interview [Ep.62] Veggiology อาหารจากธรรมชาติที่สามารถทำให้เราสุขภาพดีได้

Created date 18 DEC 2022

จากปัญหาสุขภาพของ คุณแตน-ดุจฤทัย คงคาเจริญ ที่ทำให้เธอลุกขึ้นมาปฏิวัติตัวเองเป็นคนใหม่ ด้วยการเยียวยาร่างกายด้วยวิถีธรรมชาติ จนในปัจจุบันได้กลายมาเป็นแบรนด์น้ำผักผลไม้สกัดเย็นอย่าง Veggiology เธอเชื่อว่าธรรมชาติสามารถทำให้เราสุขภาพดีได้จริง #Veggiology #น้ำผลไม้สกัดเย็น #ธรรมชาติ #HealthAddict

-->