Health Addict พาไป | งานวิ่งแบบ New Normal วิ่งยังไงให้ปลอดภัย

Created date 22 AUG 2020

Health Addict พาไปงาน Rayong Move Forward งานวิ่งที่จัดขึ้นหลัง Covid-19 หลังจากที่ไม่ได้วิ่งมานาน ได้เวลาปัดฝุ่นลงสนามกันวิ่งกันสักหน่อย อยากรู้ว่าจะมีมาตรการอะไรใหม่บ้าง ตามไปดูกัน!

-->