Work it Out | Bedtime Yoga นอนหลับสบายด้วย "โยคะก่อนนอน"

Created date 13 SEP 2020

ทำงานหนักมาทั้งวัน ได้เวลา retreat ตัวเองด้วยการทำ "โยคะก่อนนอน" วันนี้กระติ๊บจะมาสอน 9 ท่าโยคะชิวๆ ที่จะช่วยยืดเหยียดกล้ามเนื้อที่ตึงเครียด ให้รู้สึกผ่อนคลาย ช่วยให้นอนหลับสบายและมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะ