Healthy Digest EP6 | มีด้วยหรอ? ป่วยเฉพาะเวลาอยู่ในตึก Sick Building Syndrome

Created date 27 MAY 2022

#sick building syndrome #ป่วย #น้ำมูก #หวัด #เป็นหวัด #ภูมิแพ้ #คันคอ #ไอ #คันตา #ตึกเป็นพิษ #ป่วยเวลาอยู่ในห้อง #ป่วยเวลาอยู่ในบ้าน #ป่วยเฉพาะเวลาอยู่ในออฟฟิศ #โรคภูมิแพ้ ใครเคยเป็นมั่ง! อยู่ข้างนอกก็แข็งแรงดี แต่ทำไมเวลาอยู่ในบ้านหรือออฟฟิศ กลับป่วยน้ำมูกไหล คันจมูก คันตา คันคอ เป็นเฉพาะเวลาอยู่ในตัวอาคาร นี่คืออาการของ “Sick Building Syndrome” หรือ “โรคตึกเป็นพิษ”

-->