Health Addict CLEANSLATE [EP.17] ขยะจากพระ(ทำ)...สู่ขยะรีไซเคิลสร้างมูลค่า

Created date 28 JAN 2023

"หน้าที่ของการดูแลสิ่งแวดล้อมเป็นหน้าที่ของทุกคน แม้แต่พระก็ไม่ยกเว้น" คำสอนโดย พระราชวัชรบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดจากแดง ท่านมีแนวคิดที่ดีในการเนรมิตขยะ ให้มีมูลค่า ไม่ว่าจะเป็น ปุ๋ย ผ้าจีวร ผ้าห่ม แผ่นฝ่า ไม้เทียม เปลี่ยนขยะ ให้เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับทุกคน #ขยะรีไซเคิล #รีไซเคิล #ธรรมะ #CleanSlate #HealthAddictTH

-->