Health Addict CLEANSLATE [EP.13] ใครๆ ก็เรียกเขาว่าลุง "ฟาร์มลุงรีย์" คอมมูนิตี้ชาวสวนรุ่นใหม่

Created date 03 DEC 2022

🥬🪱จากเชฟร้านอาหารสู่วิถีเกษตรกร แถมทำทั้งฟาร์ม ต้นทุนแค่เศษอาหารจริงดิ!!! . ลุงรีย์-ชารีย์ บุญญวินิจ เจ้าของ Uncleree's Farm ฟาร์มเกษตรอินทรีย์ครบวงจร​ โดยการนำเอาประโยชน์ของไส้เดือนมาต่อยอดเป็นดินสำหรับการเพาะปลูก จนกลายเป็นพื้นที่สุดเจ๋งเพื่อการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรรุ่นใหม่ๆ . #ฟาร์มลุงรีย์ #เกษตรอินทรีย์ #การแยกขยะ #เก็บขยะ #ปัญหาขยะ #ปัญหาสิ่งแวดล้อม #เศษอาหาร #foodwaste #cityfarming #UnclereeFarm #HACleanslate #HealthAddictTH

-->