Healthy Life [EP.20] : ยิ่งพยายามข่มตาให้หลับ ยิ่งนอนไม่หลับ ใครกำลังเจออาการแบบนี้อยู่บ้าง?

Created date 25 NOV 2021

คนเราใช้เวลานอนหลับประมาณ 1 ใน 3 ของชีวิตหรือถ้ามองใกล้ตัวอีกหน่อยคือในหนึ่งวันเราใช้เวลานอนหลับ 8 ชั่วโมงต่อวัน ดังนั้นการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอจึงเป็นส่วนสำคัญของชีวิต แต่ทุกคนเชื่อหรือไม่ว่ากว่า 1 ใน 3* ของประชากรมีปัญหาการนอนไม่หลับ ไม่ว่าจะนอนหลับยาก นอนหลับๆ ตื่นๆ นอนตื่นกลางแล้วกลับไปหลับไม่ได้ ปัญหาเหล่านี้ส่งผลกับร่างกายและทำให้ประสิทธิภาพการใช้ชีวิตในแต่ละวันมีปัญหา Health Addict อยากชวนทุกคนมาลองฟังอ.นพ.จาตุรงค์ ศิริเฑียรทอง ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เล่าถึงสาเหตุของปัญหาการนอนไม่หลับและวิธีการแก้ปัญหาง่ายๆ กันว่าเราจะทำยังไงได้บ้าง เพื่อให้การนอนของเราดีขึ้นมากกว่าเดิม *อ้างอิงข้อมูลรพ.รามาธิบดี https://med.mahidol.ac.th/ramamental/generalknowledge/general/06052014-1126 #Insomnia #HealthyLife #HealthAddictTH

-->