Anti-Aging Society [EP.7] ทำไมยิ่งเครียด... ยิ่งแก่!?

Created date 06 OCT 2022

เพราะความเครียดไม่ใช่แค่เรื่องของคิด แต่ส่งผลให้ทุกอวัยวะในร่างกายเครียดตามได้! ✅ แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราเครียด ? ✅ นี่เราเครียดปกติหรือเครียดเรื้อรังแล้ว ? ✅ แล้วเครียดแบบไหนที่จะทำให้เราแก่เร็ว ? 😱

-->