Expert Interview [Ep.24] I Specialty Coffee - From The Earth To The Cup

Created date 14 APR 2021

#coffee #specialty coffee #กาแฟ #ชงกาแฟ #ร้านกาแฟ #บาริสต้า #1221 #ดื่มกาแฟ #ดริปกาแฟ #1221 coffee #twelve twentyone #ร้านกาแฟลาดพร้าว #ลาดพร้าว 71 มาสัมผัสความพิเศษที่ซ่อนอยู่ในเมล็ดกาแฟ และเรียนรู้ศิลปะการชงกาแฟที่มากกว่าแค่การโยนเมล็ดกาแฟลงแก้วแล้วใส่น้ำร้อน กับบาริสต้าแห่งร้าน Twelve Twenty One