Health Addict CLEANSLATE [EP.28] ร้านค้าศูนย์บาทพลัส กับแนวคิดซื้อของไม่ต้องใช้เงินสักบาทเดียว

Created date 15 JUL 2023

เมื่อ "ขยะ" เป็นส่วนสำคัญในการเชื่อมโยงผู้คนในชุมชนของกลุ่มชาเล้ง นำไปสู่การเกิดขึ้นของร้านค้าศูนย์บาทพลัส ที่สามารถนำขยะมาแลกของใช้ โดยไม่ต้องใช้เงินสดแม้แต่บาทเดียว . 👉 พูดคุยกับ คุณพีรธร เสนีย์วงศ์ ที่ปรึกษาร้านค้าศูนย์บาทพลัส . #ขยะสร้างมูลค่า #ร้านค้าศูนย์บาทพลัส #Cleanslate #HealthAddictTH

-->