Expert Interview [Ep. 26] I เขาคือคนที่หลงรักในกาแฟไทยและตั้งใจอยากยกระดับสู่ตลาดสากล

Created date 30 MAY 2021

หลายๆ คนอาจจะคุ้นหน้ากันดีกับ Nicolas Haw เจ้าของร้านกาแฟ Solos Coffee ซึ่งถึงแม้ว่าเราจะเคยคุยกับเขามาแล้ว แต่ทุกครั้งที่ได้นั่งคุยก็ยังคงรับรู้ได้ถึง Passion ในการครีเอทกาแฟที่เต็มเปี่ยม และนี่ก็คืออีกหนึ่ง EP. ที่เราได้เรียนรู้ผ่านมุมมองเจ๋งๆ ของผู้ชายคนนี้กันอีกครั้ง