Health Addict พาไป | เที่ยวระยองยังไงให้ผ่อนคลายจิตใจ

Created date 26 SEP 2020

หลังจากที่ Health Addict พาไปงานวิ่งมาราธอน Rayong Move Forward เราก็ได้มาพักที่โรงแรม Hotel Fuse Rayong ซึ่งนอกจากการให้บริการห้องพักในราคาย่อมเยาแล้ว ยังให้ในเรื่องของการผ่อนคลายจิตใจเต็มรูปแบบ ทั้งสัมผัส รูป รส กลิ่น เสียง ใครมาเที่ยวระยอง อย่าลืมมาบูสต์เอเนอร์จี้และสุขภาพดีๆ ได้ที่นี่เลย

-->