อย่าให้ความ 'บ้างาน' ทำให้สุขภาพ 'พัง' ไม่รู้ตัวหากหัวหน้าหรือเจ้านายมาบอกคุณว่า   “ไม่มีใครตายเพราะทำงานหนัก” หรือ  “งานหนักไม่เคยฆ่าใคร” จงอย่าได้ปักใจเชื่อเป็นอันขาด เพราะแม้ว่างานหนักจะไม่ได้ทำให้คุณเสียชีวิตในทันทีหรือตายคาโต๊ะทำงาน แต่หากคุณทำงานจนไม่มีเวลาได้ปลดปล่อยกายใจให้เป็นอิสระหรือตกอยู่ในความเคร่งเครียดทุกวันย่อมส่งผลเสียต่อสุขภาพจนโรคร้ายถามหาก่อนวัยอันควร โดยเฉพาะโรคหลอดเลือดหัวใจที่ทำให้เสี่ยงตายได้ตลอดเวลา  แต่ทำไมถึงเป็นแบบนั้น!!!?

วารสาร Journal of Nutrition Health & Aging ได้เผยแพร่ผลงานวิจัยชิ้นหนึ่งของมหาวิทยาลัยเฮลซิงกิในประเทศฟินแลนด์ ซึ่งได้ทำการศึกษากับกลุ่มนักธุรกิจวัยกลางคนถึง 1,222 คน โดยการวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยแบบต่อเนื่องติดตามความเสี่ยงและการเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดหัวใจหรือภาวะความดันโลหิตกับอัตราการเสียชีวิต ซึ่งกลุ่มตัวอย่างนี้มีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจอยู่แล้วอย่างน้อย 1 ข้อ และได้รับคำแนะนำในการปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์เพื่อสุขภาพเป็นระยะๆ

จากการติดตามไลฟ์สไตล์โดยการให้คำแนะนำการใช้ชีวิตของคนกลุ่มนี้เป็นไปอย่างยาวนานถึง 15 ปี และยังติดตามผลต่อเนื่องไปอีก 40 ปี มีผลสรุปข้อหนึ่งบ่งชี้ได้ว่า การลาพักร้อนหรือได้หยุดงานเพื่อพักผ่อนสักระยะหนึ่ง เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้สุขภาพของคนคนนั้นดีขึ้น ลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจได้มากขึ้น โดยมีสถิติที่น่าสนใจทางสุขภาพที่ยืนยันว่า คนที่ลาพักร้อนน้อยกว่า 3 สัปดาห์ต่อปี มีภาวะความดันโลหิตที่เสี่ยงต่อการเสียชีวิตด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจสูงกว่าคนที่ได้พักร้อนมากกว่า 3 สัปดาห์ต่อปีสูงถึง 37%

เห็นสถิติแบบนี้แล้ว... ใครที่อยากลดความเสี่ยง ก็คงต้องรีบเคลียร์งานแล้วไปใช้สิทธิ์ลาพักร้อนกันให้เต็มที่ เพราะการทำงานหนักหรือใช้เวลากับมันมากเกินไปมักทำให้เราละเลยการดูแลสุขภาพ เว้นแต่ว่าคุณจะเป็นคนที่บาลานซ์ชีวิตได้ดี ทำงานหนัก ควบคู่กับการออกกำลังกายเป็นประจำ และมีเวลาผ่อนคลายจิตใจให้หายเครียด หากทำได้อย่างนั้นก็จะยกเว้นไว้ว่า.. คุณคือคนที่ทำงานหนักและยังสุขภาพดีได้จนไม่ต้องลาพักร้อน