ผมร่วงมากอาจเป็นเพราะฝุ่น PM10เรื่องของเส้นผม ไม่ว่าจะหญิงหรือชายก็ย่อมหวงแหนไม่อยากให้หลุดร่วงไปโดยไม่งอกใหม่ก่อนวัยอันควร
 
สำหรับคนไทย นักวิจัยพบว่า… ใน ผู้ชายจะมีปัญหาผมร่วงผมบางราว 1 ใน 3 คน แต่ใน ผู้หญิงจะพบปัญหานี้เพียง 1 ใน 10 คน เท่านั้น ซึ่งสาเหตุหลักก็เกิดจาก 3 ปัจจัยสำคัญ นั่นคือ
  • พันธุกรรม
  • โรคบางชนิดหรือการทำงานผิดปกติของฮอร์โมน และ
  • เซลล์เส้นผมเสื่อมตามสภาพตามอายุผม ซึ่งแต่ละคนก็มีระยะเวลาของการเสื่อมสภาพไม่เท่ากัน
 
รู้ไหมว่า ฝุ่น PM10 ก็ทำร้ายเส้นผมได้
นอกจากปัจจัยสำคัญ 3 ประการแล้ว มลพิษในอากาศยังสร้างปัญหาเพิ่มเติมให้กับเส้นผม โดยเฉพาะฝุ่น PM10 ซึ่งเป็นฝุ่นละอองที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 10 ไมครอนลงมา เพราะการที่มลพิษที่มีอนุภาคเล็กกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางของเส้นผม อันเกิดจากการเผาไหม้ของน้ำมันดีเซลที่ใช้กับเครื่องจักรทั่วไปและจากรถยนต์ จากกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้า การเผาป่า เผานาเผาไร่ การทำการเกษตร หรือการระเบิดหินในเหมือง ซึ่งทุกอย่างที่ว่ามานี้ได้สร้างฝุ่นละอองจำนวนมหาศาลให้ล่องลอยปะปนในอากาศ

เมื่อฝุ่นเหล่านี้มาจับเกาะที่เส้นผมและบริเวณหนังศีรษะโดยเฉพาะบริเวณรูขุมขน ก็สร้างปัญหาให้บีต้า-คาตินิน ซึ่งเป็นโปรตีนสำคัญในการดูแลเส้นผมให้งอกงามนั้นเสื่อมประสิทธิภาพและลดจำนวนลง นอกจากนี้ยังพบว่า มีโปรตีนอีก 3 ชนิด ที่มีความสำคัญกับเส้นผม คือ cyclin D1, cyclin E และ CDK2 มีจำนวนลดลงด้วยเช่นกัน
 
รู้อย่างนี้แล้ว หากเราหลีกเลี่ยงมลพิษทางอากาศไม่ได้ ก็อย่าลืมดูแลปกป้องเส้นผมด้วยการสระผมให้สะอาดหลังจากที่ต้องเผชิญกับฝุ่นพิษมาทั้งวัน ใช้ผ้าสะอาดเช็ดผมหลังสระผมเสร็จ เพราะไม่แน่ว่าฝุ่นเหล่านี้อาจติดเกาะอยู่บนผ้าเช็ดผมที่เราตากไว้ ซึ่งแน่นอนว่า มันก็จะมาจับเกาะกับเส้นผมได้ ไม่แพ้มลพิษที่ล่องลองในอากาศเลย