Are you feeling down? ทำอย่างไรให้หายดาวน์ตามปกติมนุษย์แล้ว หากใครมีปัญหาที่เห็นทางแก้ไขชัดเจนก็จะไม่มีอะไรให้ต้องกังวล แต่ถ้าเป็นปัญหาที่มองเท่าไหร่ก็ไม่พบทางออก ความวิตกกังวล ความสับสนก็จะเวียนวนอยู่ในสมองอยู่อย่างนั้นทั้งวันทั้งคืน สุดท้าย...กลายเป็นความเครียดที่ส่งผลเสียกับร่างกายและจิตใจ อย่างการนอนไม่ค่อยหลับ ปวดหัว ปวดท้อง ต่างๆ นานา สารพัด
 
แล้วจะทำอย่างไร? ให้หายดาวน์ หายดิ่ง กับสิ่งที่อยู่ในหลายอารมณ์
 
#ตั้งสติ...ตระหนักรู้
ไม่ว่าอยู่ในอิริยาบถใด ให้สังเกตและมีสติรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ให้เร็ว ความขุ่นมัว ความคิดลบของตัวเองกำลังมาหรือเปล่า ดูให้ออกว่าอารมณ์ไหนกำลังก่อตัว และภาวะไหนบ้างที่ส่งผลกระทบต่อจิตใจ ทำให้รู้สึกขาดความมั่นคงพาอารมณ์ดาวน์ดิ่ง ให้รับรู้อย่างมีสติ
 
#นิ่งเข้าไว้...หายใจลึกๆ
เมื่อเห็นว่าอารมณ์กำลังดาวน์ ก็ไม่ต้องขัดขืน ต่อต้าน หรือแกล้งทำว่าไม่สนใจ แต่ให้ใช้การหยุดนิ่งอย่างช้าๆ เข้ามาแทนที่ ไม่ว่ากำลังทำอะไรอยู่ ลองหลับตาแล้วหายใจช้าๆ เข้าลึกๆ ออกลึกๆ แต่ต้องหลับตาในสถานที่หรือสถานการณ์ที่ปลอดภัยด้วยนะ อย่าไปหลับตาขณะขับรถหรือเดินถนนล่ะ
 
#ก็แค่...ความรู้สึก
เตือนตัวเองว่า “มันก็แค่ความรู้สึก” เป็นสิ่งที่เราปรุงแต่งเพิ่มจากความเป็นจริงหรือจากปัญหาหนึ่งไปสู่ปัญหาหนึ่ง ไม่มีประโยชน์ที่จะไปปรุงเพิ่ม บางทีก็เป็นแค่อารมณ์ชั่ววูบ ถ้าอัดอั้นตันใจ ก็เล่าความคิดความรู้สึกในขณะนั้นให้เพื่อนสนิทฟัง การเล่านับเป็นการเรียบเรียงระบบความคิดใหม่อย่างหนึ่ง ทำให้เราเห็นสิ่งที่เราคิดชัดเจนขึ้นว่าอันไหนคือปัญหา อันไหนคือการปรุงแต่งเพิ่ม
 
#เดี๋ยวมัน...ก็ผ่านไป
ไม่มีอะไรอยู่ถาวร แค่มาเร็วไปเร็ว หรือมาแล้วอยู่นาน แต่สุดท้ายก็จะผ่านไป ความคิด อารมณ์ ความรู้สึกก็เช่นกัน มีวิธีการหนึ่งที่น่าสนใจในการหลอกจิตให้สบายใจ คือการรวบรวมสติ นึกภาพปัญหาที่มีให้เป็นรูปธรรม จากนั้นหยิบขึ้นมากำไว้ในมือแล้วคลายออก หรือขว้างมันออกไปให้ไกลสุดแรง เป็นการดึงสติและปลดปล่อยปัญหาคาใจได้ทางหนึ่ง